Pazarlama faaliyetleri ve size daha iyi bir deneyim sunmak için üçüncü taraf hizmetlerinden çerezler kullanıyoruz. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında bilgi edinin Gizlilik Politikamız

İmar Barışı Nedir ?

İmar Barışı Nedir ?

İmar Barışı Nedir ?

3194 sayılı İmar Kanunu’na ilave edilen geçici 16. Madde ile halk arasında “imar barışı” olarak adlandırılan kısmen imar affı diyebileceğimiz uygulama yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Geçici Madde 16- (Ek: 11/5/2018-7143/16 md.) Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilmesi amacı ile düzenlenmiştir. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecektir. Geçici 16. maddenin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://webdosya.csb.gov.tr/db/imarbarisi/menu/3194-sayili-imar-kanununun-gecici-16_20180725012432.pdf

Kanunun devreye girmesi akabinde 6 Haziran 2018 tarihinden 30443 sayılı resmi gazetede Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla  "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği" yayınlanmıştır. Tüm tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180606-8.htm

 

İmar barışı  mevzuata aykırı bölümleri veya katları bulunan yapılar, daha önce belirli sebeplerle kat mülkiyetini kuramamış binaların kayıt altına alınmasını amaçlıyor.

 Yeni yürürlüğe giren bu yasal düzenleme; vatandaşlarımızın kendi bireysel beyanlarını esas alan bir sistem üzerine dayanmaktadır, bu nedenle hukuki ve cezai sorumluluğu öncelikle vatandaşlara bırakmaktadır.  İlgili kanun ve Bakanlıkça çıkarılan "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği"ne göre yapı sahibinin vereceği beyan esas alınacaktır. Beyanlar e-Devlet sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak e-Devlet sistemi üzerinden veya kurum ve kuruluşlara yapılan müracaatta yalan veya yanlış beyanda bulunanlar için aynı yasal düzenlemelerde hükümler vardır. Buna göre yalan veya yanlış beyanda bulunan kişiler hakkında "26.09.2004 tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu`nun ‘Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan` başlıklı 206`ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur." denilmektedir.

İmar Barışı’nın Amacı; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici Madde 16’sında tanımlandığı gibi, Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanmasıdır. 31 Aralık 2017 öncesinde yapılmış ve kat irtifakı, kat mülkiyeti olmayan,  kaçak yapı statüsünde bulunan,  idari para cezası ve yıkım kararı bulunan binaların  mevcut halinin mimari rölövesinin çizilip, yapı kayıt belgesi ile belgelendirilerek kayıt altına alınmasını sağlamaktır. 

 Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların bilgilerinin e-Devlet sistemi üzerinden beyan edilmesi birinci aşamadır. Beyanın akabinde yapı kayıt belgesi verilecektir. Bu aşama ile ilgili son başvuru tarihi olarak 31.10.2018 belirlenmiştir. Beyan sonrasında son harç yatırma tarihi ise 31.12.2018 olarak ilan edilmiştir.

İkinci aşama ise yapının tapuda tescil edileceği "Cins Değişikliği ve Kat Mülkiyeti Tesisi" aşaması olarak tanımlanmaktadır.

Özellikle beyanda bulunulan mülklerin ve bağımsız bölümlerin alanlarının hesaplanması ve mülkiyet durumlarının doğru tespiti, harçların doğru hesaplanması, beyanların doğruluğu ve sonrasında yapılacak mülkiyet tescillerinin işin uzmanları tarafından hazırlanacak belgeler doğrultusunda oluşturulması, taraflara hukuki sorumluluk doğmaması açısından oldukça önem arz etmektedir.