Pazarlama faaliyetleri ve size daha iyi bir deneyim sunmak için üçüncü taraf hizmetlerinden çerezler kullanıyoruz. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında bilgi edinin Gizlilik Politikamız

Gayrimenkul Değerlemesi

Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri

Kamu, tüzel veya özel kişiler mülkiyetinde bulunan gayrimenkul/gayrimenkullerin değişik ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla gayrimenkul ve gayrimenkul üzerindeki hak ve mükellefiyetlerin konusunda uzman kişilerce çeşitli değerleme yöntemleri kullanılarak belirli bir tarihteki olası değerinin bağımsız ve tarafsız olarak belirlenmesini ve rapor haline getirilmesini kapsayan değerleme hizmetidir.

Danışmanlık Hizmetleri

Gayrimenkuller ilgili sektörel yatırım kararlarının verilmesine yönelik her türlü danışmanlık, araştırma analiz, raporlama, fizibilite yapılması konusunda hizmet vermekteyiz. Hizmet verdiğimiz hususlar Danışmanlık Hizmetleri başlığı altında sunulmuştur.

Gayrimenkule Dayalı Hak ve Faydaların Değerlemesi

Gayrimenkule dayalı hak ve faydalar olarak; üst hakkı sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, hasılat paylaşımı sözleşmeleri, kullanım hakkı sözleşmeleri ve yer altı/yer üstü kaynakları gibi konular için değerleme raporları hazırlamaktayız.

İnşaat İlerleme - Teknik Hizmetler

Yeni yapılacak ya da inşaatı devam eden konut, ofis, alışveriş merkezi, fabrika, tesis ve turizm yatırımları gibi projeler için maliyet analizi kullanarak inşaat seviyesi ve ilerlemeleri tespit edilerek değerleme raporları oluşturulmaktadır.

Organizasyon / Geliştirme Danışmanlığı

Geliştirilecek arsa için teminin önce yada sonrasında gayrimenkul geliştirme hizmeti verilebilmektedir. Projenin yapım sürecinden, satışına kadar yatırım ve geliştirme konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Pazar Analizleri ve Sektör Araştırma Raporları

Yatırımınız için; pazarın ekonomik ve demografik özellikleri dikkate alınarak; pazardaki beklentiler, gelişimler, arz ve talepler ile bölge analizleri dikkate alınarak raporlar hazırlamaktadır.

Talebe Özel Pazar Analizi Raporları

Pazar analizi, gayrimenkule Pazar içerisinde, yatırım yapılmadan önce gayrimemkulün niteliği, bulunduğu bölge, potansiyel risk ve kar beklentileri, rakip yatırım veya yatırımcılar ile bölgedi arz ve taleb gibi konularda araştırma yapılarak, analiz ve sonuçları değerlendirme sürecidir.

Otel ve Turizm Tesisi Değerlemesi

Turist Tesis Değerlemesi; otel, motel, pansiyon, apart, tatil köyü, hotel gibi turizm tesisi niteliğindeki taşınmazlar için yapılan değerleme çalışmasıdır.

Enerji Depolama, Akaryakıt-LPG İstasyonu Değerlemesi

Akaryakıt-LPG istasyonunun, istasyon projesinin, istasyona bağlı hak–faydaların (intifa hakkı, satış hacmi vb.), dolum tesisi veya rafinerinin belli bir tarihteki muhtemel piyasa, kira veya talep edilen değerinin piyasa koşulları gibi her türlü unsuru analiz ederek değerleme raporu hazırlanmaktadır.

Yabancıya Gayrimenkul Satışında Değerleme Raporu

Gayrimenkul değerleme raporu, yabancıların taraf olduğu tüm gayrimenkul satış işlemleri için bir zorunluluktur. Yabancıların veya başka bir ülke vatandaşlığı olan Türk vatandaşlarının gayrimenkul alımı ya da satımı yaparken tapu dairesi, taşınmazın piyasadaki mevcut değerini gösteren ekspertiz yani değerleme raporu talep etmektedir.

Mahkeme İçin Uzman Görüş Raporu

Mahkeme İçin Uzman Görüş Raporu, yani özel bilirkişi raporu olarak gayrimenkul değerleme yani gayrimenkul ekspertiz raporları konusunda uzman; SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından yetkilendirilmiş Değerleme Uzmanları tarafından hazırlanmaktadır.